CURS MOZAICAR-FAIANȚAR

CURS MOZAICAR-FAIANȚAR

Cursul Mozaicar-faianțar este un curs de calificare, care își propune să asigure competențele necesare cunoașterii activității de mozaicar-faianțar, pentru a activa pe piața muncii în domeniu.
Cursul de Mozaicar-faianțar este un curs de calificare, de nivel 2, cu durata de 720 de ore, din care 240 ore teorie și 480 ore practică, acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). În urma absolvirii cursurilor veți obţine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite.

Vezi cursul şi înscrie-te