CURS BUCĂTAR

CURS BUCĂTAR

Obiectivul cursului de Bucătar îl reprezintă formarea competenţelor de prelucrare corectă a materiilor prime, de pregătire a sortimentelor de preparate culinare, realizare a diferitelor decoruri şi aplicare a normelor de igienă şi siguranţa alimentaţiei (HACCP).

Cursul de Bucătar este un curs de calificare de nivel 2, cu durata de 720 ore, din care 240 ore teorie și 480 ore practică, cursul fiind acreditat de ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). În urma absolvirii cursurilor veți obţine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite.

Vezi cursul şi înscrie-te