CURS CAMERISTĂ

CURS CAMERISTA

Cursul îşi propune formarea competenţelor de efectuare a serviciilor hoteliere , aplicarea legislaţiei specifice unităţilor de cazare.

Cursul de Cameristă este un de calificare de nivel 1, cu durata de 360 ore, din care 120 ore teorie și 240 ore practică), fiind acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). 

În urma absolvirii cursurilor veți obţine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite.

Vezi cursul şi înscrie-te