CURS ADMINISTRATOR PENSTIUNE TURISTICĂ

CURS ADMINISTRATOR PENSTIUNE TURISTICĂ

Cursul îşi propune formarea competenţelor privind organizarea activităţilor de prestare a serviciilor specifice de cazare, producţie culinară, servire, promovare, agrement şi animaţie în pensiunea turistică.

Cursul de Administrator pensiune turistică este un curs de calificare de nivel 2, cu durata de 720 ore, din care 240 ore teorie și 480 ore practică, acreditat de ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). În urma absolvirii cursurilor veți obţine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite.

Vezi cursul şi înscrie-te