CURS TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE AGRO-TURISM MONTAN

CURS TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE AGRO-TURISM MONTAN

Cursul își propune formarea competenţelor, deprinderilor şi abilităţilor necesare organizării și planificării activităților în pensiunea turistică şi agroturistică, precum și a serviciilor turistice specifice de bază şi suplimentare pentru clienți în funcţie de cerinţele acestora, alături de promovarea produsului turistic şi a specificului local.

Cursul de Tehnician în activități de agro-turism montan este un curs de calificare de nivel 3, cu durata de 1080 ore, din care 360 ore teorie și 720 ore practică, acreditat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). În urma absolvirii cursurilor veți obţine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite.

Vezi cursul şi înscrie-te