Adaptabilitatea angajaţilor, succesul angajatorilor

Adaptabilitatea angajaţilor, succesul angajatorilor

În 2010 am început, ca şi beneficiar, implementarea proiectului “Adaptabilitatea Angajaţilor, Succesul Angajatorilor – ASA”, proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European - „Investeşte în oameni!”, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului a fost de 12.352.078,31 lei, iar perioada de implementare 01.11.2010 – 31.10.2013.

Misiunea proiectului şi motto-ul acestuia a fost „Formăm angajaţii. Creştem adaptabilitatea. Îmbunătăţim Performanţa. Obtineţi rezultate!”

Obiectivul proiectului a fost creşterea gradului de adaptabilitate a angajaţilor şi întreprinderilor din regiunile Nord-Vest şi Vest la mediul dinamic în care îşi desfăşoară activitatea.

Printre obiectivele proiectului s-au numărat:

  1. Crearea a 3 pachete de cursuri diferenţiate pe nivele:Nivel executiv (non-managerial) – 6 cursuri
    Nivel mediu (middle management) – 7 cursuri
    Nivel de top management – 10 cursuri
  2. Autorizarea unui program de formare pentru Competenţe sociale şi civice3. Livrarea pachetelor de cursuri pe cele 3 nivele pentru un grup ţintă însumând un total de 2500 angajaţi din minim 100 de companii localizate în cele 2 regiuni (N-V şi V);4. Livrarea a 3 cursuri autorizate pentru un total de 110 cursanti (din cei 2500 de participanti la cursuri)Manager Resurse Umane
    Manager de Proiect
    Formator5. Consilierea profesională a 150 de persoane din grupul ţintă.

Beneficiile aduse de acest proiect sunt:

Cresterea adaptabilităţii şi competitivităţii angajaţilor prin:
- Comunicarea constructivă şi asertivă
- Organizarea eficientă a muncii
- Înţelegerea necesităţii şi importanţei procesului de schimbare în actualul context economic şi însuşirea unor modele de schimbare
- Reconcilierea vieţii profesionale cu cea personală
- Crearea capacităţii interne a companiilor de a-şi dezvolta resursa umană
- Asigurarea unui mediu adecvat de identificare de noi oportunităţi şi soluţii inovative
- Facilitarea înţelegerii corecte a procesului de schimbare şi a participării active la schimbare
- Implementarea unei noi paradigme în ceea ce priveşte organizarea, implicarea şi eficienţa
Pachete de cursuri

Top management - Cursuri dedicate nivelului de top (top-management)

250 persoane

- Coaching şi mentoring
- Competenţe sociale şi civice
- Comunicare managerială
- Leadership
- Managementul participativ
- Managementul performantei
- Managementul talentelor
- Managementul schimbarii
- Valoarea recompenselor Motivarea financiară şi non financiară
- Managementul streslui şi echilibrul intre viata personala şi cea profesionala

Management intermediar - Cursuri dedicate nivelului mediu (middle-management)

750 persoane

- Abilităţi manageriale
- Competenţe sociale şi civice
- Comunicare
- Eficientizarea muncii
- Managementul schimbării şi tranziţiei
- Managementul stresului
- Valoarea recompenselor Motivarea financiară şi non financiară

Personal executiv - Cursuri dedicate nivelului executiv (non-managerial)

1500 persoane

Competenţe sociale şi civice
Comunicare
Eficientizarea muncii
Managementul schimbării şi tranziţiei
Managementul stresului
Valoarea recompenselor Motivarea financiară şi non financiară

Partenerii proiectului:

RoMarketing este o companie cu capital integral românesc şi o experienţă dobândită pe parcursul a două decenii de activitate pe piaţa românească. Începând cu anul 1995, RoMarketing desfăşoară activităţi de dezvoltare a resurselor umane din companii naționale, multinaţionale, întreprinderi mici şi mijlocii. Fiecare client are nevoi specifice, aşteptări proprii şi doreşte să obţină rezultate concrete în urma programelor de instruire şi consultanţă, iar RoMarketing ţine seama de toate aceste aspecte în propunerile pe care le concepe.

Federatia Patronilor Bihor este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică, non profit, înfiinţată în anul 1991, cu statut si personalitate juridică proprie. Scopul lor este să sprijine iniţiativa particulară si să reprezinte interesele oamenilor de afaceri din judeţul Bihor.

Federaţia Patronilor Bihor este cea mai mare organizaţie patronală judeţeană din ţară, având peste 500 de membrii activi.

Principalul rol asumat de Federaţia Patronilor Bihor este de a veni în întâmpinarea problemelor generale si punctuale ale firmelor bihorene şi de a ajuta la soluţionarea lor.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş (CCIA Timiş) este o organizaţie autonomă, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri, în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

CCIA Timis nu apără şi reprezintă exclusiv drepturile membrilor săi, menirea acesteia fiind aceea de a reprezenta, apăra şi susţine interesele comunităţii de afaceri din judeţul Timiş.

CCIA Timis se implică activ în realizarea de acţiuni ce vizează asigurarea, la nivel regional, a unui mediu de afaceri solid, colaborând cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice, judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale, în scopul dezvoltării economico - sociale a zonei, inclusiv prin parteneriate de tip public – privat.

Rezultate

După 3 ani de zile încărcați cu activități, emoții, muncă, stres, bucurii și rezultate spectaculoase, proiectul AASA – Adaptabilitatea Angajaților, Succesul Angajatorilor s-a încheiat. Cel puțin din punctul de vedere al evaluărilor, formărilor, consilierilor.

Am realizat împreună, echipă de proiect și participanți, cifre spectaculoase: 2646 de cursanți! Nu am fi putut avea succes unii fără alții. Am oferit programe de evaluare și instruire la care mulți angajați poate că altfel nu ar fi avut acces, dar am și avut un număr de cursuri atât de mare pe care nu la-ma fi avut fără implicarea atâtor persoane!

Proiectul AASA și-a propus să creeze o masă critică de angajați cu altă cunoaștere și abordare a schimbării, a contextului economic și altă atitudine față de muncă. Dacă am reușit ce ne-am propus? Noi spunem că da! Prea mulți ne-au întrebat cînd și cu ce continuăm, ne-au mulțumit pentru ceea ce au primit, au fost alături de noi la conferințele de final de proiect. Noi am dat startul! Acum este rândul fiecăruia să fructifice ceea ce am sădit prin cursurile și consilierile pe care le-am făcut împreună.

Aplica