CEO- Centru de excelenta in ospitalitate

CEO- Centru de excelenta in ospitalitate

În 2014 am început implementarea, ca şi beneficiar, al proiectului “CEO – Centru de Excelență în Ospitalitate”, un proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului a fost de 8.591.340,34 lei, iar perioada de implementare a fost 28.03.2014 – 27.09.2015.

Obiectivul general al proiectului
Dezvoltarea resursei umane din mediul rural, prin calificarea/recalificarea, specializarea şi perfecţionarea, pe baza unor programe specifice, a unui număr de 1000 de persoane din mediul rural, din 5 regiuni de dezvoltare, urmărind facilitarea accesului acestora la ocupare în activităţi non agricole, cu accent pe industria ospitalităţii.
Obiectivele specifice
1. Creşterea gradului de incluziune socială a persoanelor din mediul rural, prin organizarea unei campanii de informare, conştientizare şi motivare a unui număr de 1000 de persoane din 5 regiuni de dezvoltare, dintre care minim 50% femei.
2. Creşterea nivelului de pregătire profesională a resursei umane din mediul rural şi a gradului de ocupabilitate prin furnizarea de programe integrate (orientare, consiliere și formare) pentru 700 de persoane din mediul rural din 5 regiuni de dezvoltare (grupul ţintă G1 = şomeri tineri, şomeri de lungă durată, alte tipuri de şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă).
3. Creşterea competenţelor antreprenoriale, pentru un număr de 75 de persoane din G1 şi G2 din cele 5 regiuni, prin asigurarea de suport, consiliere, instruire, sprijin în domeniul iniţierii afacerilor în industria ocupaţională.
4. Dezvoltarea competenţelor manageriale pentru un număr de 50 de persoane, membri ai G3 – manageri din zona rurală din cele 5 regiuni, prin participarea la două cursuri de perfecţionare – Manager Resurse Umane și Competenţe sociale şi civice.
5. Creşterea gradului de ocupabilitate prin plasarea la locuri de muncă, existente sau nou create, a unui număr de 100 de persoane, selectate pe parcursul procesului de formare, prin dezvoltarea procesului de mediere pe piaţa muncii.
Parteneriatul proiectului
Beneficiar: S.C. Active Job Consulting S.R.L.

Partener 1: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor
Serviciile AJOFM Bihor se adresează tuturor celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă: șomerilor, persoanelor interesate să-și reorienteze cariera profesională, celor care vor să învețe o meserie nouă sau, pur și simplu, vor să aibă un loc de muncă mai bine plătit.
Partener 2: S.C. ROMCOM Capital Partners S.R.L.
ROMCOM CAPITAL PARTNERS este divizia de servicii de consultanţă din cadrul ROMCOM, specializată în consultanţă de afaceri, atragerea de finanţări nerambursabile şi intermediere de credite bancare. ROMCOM are un portofoliu de peste 750 clienţi români şi străini. De asemenea începând cu 2004, ROMCOM a reuşit să obţină finanţare nerambursabilă pentru peste 600 de proiecte de investiţii, cu o valoare cumulată de peste 400 milioane lei.

Partener 3: Asociaţia Femeilor şi Familiilor din mediul Rural
AFFMR are ca scop principal promovarea drepturilor femeilor din mediul rural si urban, promovarea egalitatii de sanse, facilitarea accesului femeilor din mediul rural la programe de educatie continua, precum si calificarea, recalificarea, formarea profesionala continua si perfectionarea adultilor care locuiesc in mediul rural.
Astfel, AFFMR urmareste imbunatatirea egalitatii de sanse, a nivelului de incluziune sociala a acestui segment de populatie, facilitarea accesului femeilor din mediul rural pe piata muncii si reducerea gradului de dependenta economica a acestora.