FACTOR- Fii activ in orasul tau!

FACTOR- Fii activ in orasul tau!

Tot în anul 2014 am început implementarea proiectului “FACTOR - Fii activ în orașul tău!”, în calitate de partener. Beneficiarul proiectului a fost AJOFM Bihor, valoarea totală a proiectului a fost de 13.019.128 lei, iar perioada de implementare 01.04.2014 – 30.09.2015.

Proiectul „FACTOR -  Fii activ în oraşul tău” este cofinanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni!”

Parteneriatul proiectului
Beneficiar: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Bihor
Partener 1: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ
Partener 2: S.C. Active Job Consulting S.R.L.
Partener 3: S.C. Multi Proiect S.R.L.

Obiectivul general al proiectului

Creşterea ratei de ocupare la nivelul regiunilor de implementare (Nord-Vest şi Nord-Est) prin facilitarea accesului pe piaţa muncii a 1200 de persoane: persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, inclusiv şomeri de lungă durată (tineri şi adulţi).

Obiectivele specifice

  1. Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a unui număr de 1200 persoane prin activităţi individualizate de informare, consiliere şi mediere.
  2. Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 960 de persoane prin participarea la cursurile de formare şi specializare profesională.
  3. Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin integrarea / reintegrarea pe piaţa muncii a unui număr de 125 persoane în termen de 6 luni de la participarea la activităţile proiectului.

Rezultate anticipate

Pentru recrutarea, selecţia şi managementul grupului ţintă:

- 1200 persoane recrutate din grupul ţintă

- 1200 chestionare de înscriere ce conţin: date personale, domeniul de interes pentru angajare şi nevoi de instruire.

Pentru informare, consiliere şi mediere profesională:

- 1200 persoane informate, consiliate şi mediate

- 1200 planuri individuale de acţiune elaborate

- 1200 aplicaţii practice de căutare a unui loc de muncă

- 120 de planuri de intervenţie pe grupuri de câte 10 persoane

- redactarea instrumentelor specifice pt căutarea unui loc de muncă şi participare la interviuri (CV, scrisori intenţie, etc.)

 

Pentru dezvoltarea competenţelor profesionale prin programe de formare profesională:

- 960 participanţi la programe de formare autorizate

- elaborarea materialor de suport pentru învăţare și redactarea a cel puţin 6 suporturi de curs

- realizarea modulelor practice

- elaborare chestionare evaluare cursanţi

 

Pentru integrarea pe piaţa muncii prin servicii de mediere şi plasare:

- 125 persoane angajate în termen de 6 luni de la participarea la instruire (angajare directă/ocupare pe cont propriu)

- organizarea a 2 seminarii interactive şi 2 evenimente de tip Bursa Locurilor de Muncă